Giới thiệu

Công ty TNHH Bummi Việt Nam là một công ty thành viên của công ty TNHH hóa chất và xây dựng BUMMI tại Hàn Quốc. Lĩnh vực hoạt động là xây dựng, vật liệu xây dựng và tư vấn xây dựng . . . .

Chi tiết