DEL 009

DEL 009 - Bả Epoxy trong gia cố sửa chữa kết cấu thép và các vết nứt 

Mô tả chi tiết

Ưu điểm

Ứng dụng

Thông số