Xy lanh bơm tiêm

  • Xy lanh bơm tiêm nhựa Epoxy  dùng loại bơm tiêm áp lực thấp và tự động bơm tiêm, cho phép bơm liên tiếp vào sâu vết nứt.
Mô tả chi tiết
  • Xy lanh bơm tiêm nhựa Epoxy  dùng loại bơm tiêm áp lực thấp và tự động bơm tiêm, cho phép bơm liên tiếp vào sâu vết nứt.
Ưu điểm
  • Khả năng bơm: 50ml
  • Áp suất tối đa: 3.0kgf
  • Vỏ bơm tiêm trong suốt tiện theo dõi hóa chất trong xy lanh
  • Cho phép bơm tiêm khối lượng lớn
  • Có thể bơm tiêm sâu vết nứt do áp lực thấp
  • Thi công sửa chữa vết nứt mà không phá hủy cấu trúc
Ứng dụng
  • Gia cố sửa chữa vết nứt
  • Bơm nhựa epoxy vào vết nứt bê tông, xà ngang, v…v.