CYH 500

Vữa Polyurethane cản nước một thành phần YH-500

Mô tả chi tiết

Ứng dụng

Thông số