Máy bơm tiêm phun CY 800

Máy bơm tiêm phun vữa áp lực cao dùng nhựa Epoxy và Polyurethane foam với mũi khoan 

Mô tả chi tiết

Ưu điểm

Thông số