Packer bơm tiêm

Packer là thiết bị nối giữa máy bơm tiêm với thành phần Polyurethane và nhựa Epoxy để bơm tiêm vào vật liệu. 

Video
Mô tả chi tiết

Thông số