smartseal Sản phẩm

 • MÀNG CHỐNG THẤM ĐÀN HỒI
  • SMART-220
  • Lớp phủ chống thấm gốc xi măng đàn hồi acrylic 2 thành phần cấu thành bởi nhựa acrylic dạng lỏng và các chất vô cơ

  • Chi tiết
  • SMART-200
  • SMART-200 là polymer đồng nhất cùng chất lỏng styrene polymer acrylic và nhựa NBR.

  • Chi tiết
  • SMART-W
  • Là lớp phủ chống thấm gốc xi măng đàn hồi acrylic một thành phần, có dạng lỏng sữa, màu xám, có độ kết dính cao. Đóng gói thùng 9kg và 20kg.

  • Chi tiết
  • SMART-550
  • Lớp phủ chống thấm gốc xi măng đàn hồi acrylic 1 thành phần

  • Chi tiết
  • SMART-250
  • Giải pháp màng chống thấm xi măng đàn hồi dễ sử dụng, thân thiện với môi trường.

  • Chi tiết