SMART-220, SMART-550 CHỐNG THẤM TẠI DỰ ÁN TÂY HỒ TÂY NEW TOWN

THI CÔNG CHỐNG THẤM TẠI DỰ ÁN KHU BIỆT THỰ CAO CẤP TÂY HỒ TÂY SỬ DỤNG SẢN PHẨM SMART-220 VÀ SMART-550 CHO MÁI, BAN CÔNG, RÃNH NƯỚC, NHÀ TẮM, NHÀ VỆ SINH, TƯỜNG.