HOA VĂN CARRIBEAN

Bề mặt nội ngoại thất đa màu sắc tạo đa hiệu ứng nhờ vào sự đa dạng của các hạt màu sắc, tạo hoa văn phong phú nhờ vào 1 lần phun


 

Video
Mô tả chi tiết

Mẫu màu: